Trang chủ Tin tức Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn...

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật

83 Lượt đọc
Ảnh minh họa: Hỗ trợ pháp lý 100% cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-Cp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật.

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp siêu nhỏ được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh nghiệp siêu nhỏ; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ảnh minh họa: Hỗ trợ pháp lý 100% cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp siêu nhỏ được ưu tiên thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

Nghị định 55/2019/NĐ – CP chỉ rõ các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ chi phí pháp luật ở mức như sau:

– Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 3 triệu đồng/năm.

– Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 05 triệu đồng/năm.

– Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu đồng/năm.

– Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Trường hợp được hỗ trợ thì doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật vụ việc, vướng mắc được hỗ trợ. Hồ sơ thanh toán phải có đầy đủ các giấy tờ:

– Văn bản tư vấn pháp luật, gồm 01 bản đầy đủ và 01 bản đã loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp;

– Văn bản đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật có xác nhận của tư vấn viên và doanh nghiệp, trong đó có viện dẫn số và ngày của văn bản đồng ý hỗ trợ, tên người thụ hưởng và số tài khoản, ngân hàng của người thụ hưởng;

– Hóa đơn tài chính.

Nghị định quy định cụ thể hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhập, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về: Văn bản quy phạm pháp luật; vụ việc, vướng mắc pháp lý.

Bên cạnh đó, xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhập dữ liệu về: Bản án, quyết định của tòa án; phán quyết trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp siêu nhỏ; văn bản tư vấn pháp lluaatjcuar mạng lưới tư vấn viên pháp luật và thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/08/2019.

MISA Tổng hợp

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật
5 (100%) 1 vote[s]